2004 Clearwaters

Kommer-04-Clearwaters-04
Haavebua, 1. mai 2004

Kommer-04-Clearwaters-04

I forbindelse med årets båtmesse har vi den glede av å presentere Creedence Night på Haavebua Lørdag 01 Mai.
Se deres heimeside.